Política i objectius de qüalitat

La nostra política es centra en assolir la màxima satisfacció dels nostres clientes i dels propietaris que ens confiene la venda dels seus béns immobles, i és per aixó qué:

- ens esforcem en cumplir els seus requisits, com els legals i reglamentaris

- promovem i donen la formació adequada al personal de la nostra empresa en tots els aspectes necessaris per dur a terme eficaçment la nostra activitat

- potenciem dins de l'empresa la feina en equip i un bon clima laboral

- incorporem les noves tecnologies que milloren la qualitat del nostre servei

- mantenim un sistema de comunicació àgil, que ens permet un coneixement i transmissió ràpida de les incidències i necessitats del client i del propietari

- controlem els nostres processos interns a fí de minimitzar les incidències i no coformitats
- analitzem periòdicament les dades recollides pels processos a fi de detectar les areas de millora

- i en definitiva contínuament l'eficàcia i eficiència dels nostres serveis

La consequència de l'éxit d'harmonitzar en la nostra política tots els legítims interessos de les parts interessades en 20 DE MARZO DE 1997, S.L, de PASCUAL ASSOCIATS, deu ser aconseguir uns beneficis i garantizar la continuïtat de l'empresa amb un creixement sostingut que sigui un exemple a seguir en la Comunitat Balear en la que treballem


Palma de Mallorca, a 19 d'Agost del 2005

Gabriel Pascual Font
Director Gerent