urbanitzacions de Capdepera situacion al 06.09.2017

 

Les dotacions de serveis de les diverses urbanitzacions de Capdepera es varen començar a planificar l’any 2003 i s’havien de dur a terme pel sistema de Cooperació, la qual cosa implica que l’Ajuntament s’encarrega de tot el procediment de administratiu i de contractació de l’obra. A causa de la normativa recollida a la llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en concret en relació al mètode de càlcul de la regla de despesa, l’ajuntament no pot fer obres finançades amb quotes d’urbanització, i per aquest motiu, no pot executar les dotacions de serveis. La solució per dur-les a terme passa per fer-les mitjançant el que s’anomena Juntes de Compensació, en les quals són els mateixos veïnats els que han de recaptar els doblers i contractar l’empresa per a què executi l’obra. En aquest moment, les dotacions de serveis estan aturades administrativament fins que es formin dites Juntes.

Pel que fa a les dues urbanitzacions afectades: Cala Gat i Costa de Canyamel, són dues zones que es diferencien tant en volum de parcel·les com en tipus de veïnat.

Cala Gat té un total de 77 parcel·les gairebé totes de particulars residents habituals o temporals. El pressupost per a la dotació de serveis és de 3.192.708€.

Costa de Canyamel té un total de 848 parcel·les, moltes d’elles de grups inversors i les altres de particulars, la gran majoria residents temporals. Té un pressupost de 17.828.876€.

Per part de l’Ajuntament s’ha explicat als veïnats que els ajudaran en tot el que sigui possible per a realitzar les obres, fins i tot, podria formar part de les Juntes d’ambdues urbanitzacions. En el termini d’un mes i mig es tornaran a reunir per votar amb els propietaris si es forma la Junta i qui hi participa.

Pel que fa a les dotacions de serveis, es va realitzar la de Cala Provençals; Son Moll de Dalt començarà les obres en breu per Junta de Compensació; Cala Gat i Costa de Canyamel són les següents on s’ha de fer il·luminació, voravies, clavegueram i pavimentació; i quedarà pendent Son Moll de baix.

Des d’Urbanisme recorden que fins que no es realitzin les dotacions de serveis no es poden donar llicències noves per a la construcció d’habitatges.

Compare listings