Lloguer habitual o lloguer turístic?

  • 4 months ago
  • 1

Si ets propietari d’un habitatge a Mallorca i vols llogar-lo, què et convé més: un contracte de lloguer d’habitatge habitual o un lloguer turístic? En aquest post t’expliquem les principals diferències i avantatges fiscals de cada opció, així com els requisits legals que has de complir.

Un contracte de lloguer d’habitatge habitual és aquell que es signa per un període mínim de cinc anys (o set si l’arrendador és una persona jurídica) i que té com a finalitat que l’inquilí pugui establir la seva residència habitual a l’habitatge. El lloguer vacacional, en canvi, és aquell que es realitza per temporades curtes, generalment de dies o setmanes, i que té com a finalitat el gaudi turístic de l’habitatge.

Des del punt de vista del propietari, el lloguer d’habitatge habitual té alguns avantatges fiscals davant el lloguer vacacional. Per exemple, el propietari pot deduir-se el 60% dels rendiments nets obtinguts pel lloguer en l’IRPF, sempre que l’inquilí tingui entre 18 i 35 anys i uns ingressos superiors a l’IPREM.

A més, el propietari pot deduir-se les despeses necessàries per a la conservació i el manteniment de l’habitatge, així com els interessos i l’amortització del préstec hipotecari, si n’hi hagués.

El lloguer vacacional, per la seva banda, no té cap deducció específica en l’IRPF, llevat que es tracti d’una activitat econòmica. En aquest cas, el propietari ha de donar-se d’alta en el règim d’autònoms i tributar pel règim d’estimació directa o pel règim de mòduls. A més, el propietari ha de declarar i ingressar l’IVA trimestralment, aplicant un tipus del 10% sobre l’import del lloguer.

Una altra avantatge del lloguer d’habitatge habitual davant el lloguer vacacional és que suposa menys treball per al propietari. El lloguer vacacional implica una major rotació d’inquilins, la qual cosa comporta una major dedicació a la neteja, el manteniment, la publicitat i la gestió de les reserves. El lloguer d’habitatge habitual, en canvi, permet establir una relació més estable i duradora amb l’inquilí, la qual cosa redueix els costos i les molèsties.

Finalment, cal tenir en compte que per poder realitzar un lloguer vacacional a Mallorca és necessari comptar amb una llicència vacacional expedida pel Consell Insular. No obstant això, actualment existeix una moratòria que impedeix sol·licitar noves llicències fins que s’aprovi el Pla Director Sectorial Turístic (PDST). Aquesta mesura pretén frenar la massificació turística i afavorir l’accés a l’habitatge dels residents. Per tant, si no disposes d’una llicència vacacional vigent, només podràs optar pel lloguer d’habitatge habitual.

En conclusió, el lloguer d’habitatge habitual ofereix més avantatges fiscals, menys treball i més seguretat jurídica que el lloguer vacacional a Mallorca. Per això, si vols rendibilitzar el teu habitatge sense complicacions, et recomanem que optis per aquesta modalitat.

Compare listings