La legalització extraordinària de les finques, quines finques són elegibles com fer-ho i què costa?

El nou decret llei 3/2024 del 24 de maig 2024 presenta mesures noves per als habitatges

La primera mesura interessant és la supressió de la cedula de primera ocupació que fins ara expedia el Consell.

Per a facilitar els tramitis i contingut que els papers són els mateixos que els que es presenten a l’ajuntament per a aconseguir la llicència de primera ocupació, la cedula de primera ocupació se suprimeix

Als 10 anys s’haurà de renovar la cedula davant del Consell com fins ara.

És un pas important perquè simplifica el procés, ja no tenia sentida fer un tràmit davant de l’ajuntament i un altre davant del Consell després.

A partir d’ara la llicència de primera ocupació sol·licitada a l’ajuntament a obtenir el final d’obra basta .

La segona mesura interessant és el procés de legalització extraordinària d’edificacions en sòl rustico.

És una disposició que molts esperaven.

Les construccions que no han estat obligades al restabliment de la legalitat i on ha prescrit el restabliment es podran legalitzar en un termini de 3 anys a partir de la publicació de l’acord plenari de consell insular que implantés aquesta mesura de legalització extraordinària. La data és la data de presentació .

En el cas de les obres il·legals en zones especialment protegides s’apliqués a l’as construccions acabades abans del 10 de març 1991 .

La legalització extraordinària quedés subjecta al pagament de taxes a l’ajuntament, aquesta sigui del 10% del valor de l’obra valorada el dia de presentació de la sol·licitud de legalització si es presenta en el primer any

De 12.5% si es presenta en el segon any i de 15 5 si es presenta en el tercer any.

Les persones amb rendes baixes podran beneficiar-se d’una reducció del 50% de la base imposable si en el curs dels últims 4 anys no ha superat ingressos superiors a 33.000 euros per a una persona sola i 52.800 per a dues persones que tributen de manera conjunta.

Es podran beneficiar d’una reducció del 25% de la base disponible en cas de tenir una renda inferior a 52.800 euros per a una persona o 84.400 en cas de tributació conjunta.

Aquesta possibilitat de regularització no quedés aplicable a les construccions que segons el pla actual estan subjectes a enderrocament, expropiació cessió obligatòria.

La resolució es notificarà en els 6 mesos, de no ser asi es considerarà que aquesta denegada.

La llicència farà constar que es prohibeix l’ús turístic de l’habitatge legalitzat i s’inscriurà en el registre de la propietat .

És la seva oportunitat de poder legalitzar la seva finca, treure la cedula i vendre-la si ho desitja , si vol el podem ajudar .no dubti a contactar amb nosaltres

Compare listings